Microsoft Excel obuka

Microsoft Excel je program primarno namenjen tabelarnom izračunavanju.

Excel 2019 obuka beograd

Škola Excel-a:

Pažnja! Ovaj kurs možete pohađati i u okviru kursa MS Office Paket »

Čemu i kome služi Excel?

 

Excel obuka

 

Excel je program primarno namenjen tabelarnom izračunavanju. U njemu je moguće praviti tabele bilo kog tipa i funkcionalnosti (šareni raspored časova ili spisak stanara) no ono što ističe ovaj program je mogućnost da pouzdano sprovede unapred definisana izračunavanja. Svi koji vrše evidenciju na osnovu koje nešto naknadno izračunavaju i sortiraju koriste Excel (ili neki sličan program za tabelarno izračunavanje) u tu svrhu ili su prinuđeni da mnoooogo pišu i crtaju (papir, lenjir, olovka, kalkulator) te nakon toga u nedogled proveravaju jesu li svuda i sve ispravno uneli… U suštini, ideja je da unapred pripremimo tabele koje će kasnije same izračunavati rezultate prema unetim podacima čime se naš posao u budućnosti svodi na jednostavni unos tih podataka. Dakle, nema višestrukih provera kalkulatorom ni rizika da smo nešto tokom višestrukih unosa podataka permutovali, preskočili i sl. sva matematika je u odgovornosti Excel-a.

▲ vrh strane

Ciljevi Excel Kursa

Tokom obuke na MS Excel naučićete da:

 • Crtate, proširujete i manipulišete tabelama
 • Umećete nove redove i kolone
 • Koristite i manipulišete Excel matematičkim formulama za izračunavanje zbirova, proseka i sl.
 • Pravite grafikone
 • Povezujete podatke iz različitih radnih listova
 • Kreirate sopstvene matematičke formule za dobijanje potrebnih rezultata
 • Ubacujete fotografije
 • Ubacujete uzglavlja i brojeve strana
 • Filtrirate i sortirate sadržaj
 • Vodite evidenciju prodaje
 • Napravite polu-automatizovane račune/fakture

i još mnogo toga…

▲ vrh strane

Trajanje i dinamika MS Excel obuke / kursa

Izaberite jednu od dva tipa obuka:

 • Grupna obuka i
 • Individualna obuka

Grupna obuka traje 15 časova (5 dana) i organizovana je tako da dolazite na nastavu u terminu1 koji sami izaberete na početku obuke. Nastava traje dva i po sata (3 x 45min tj. tri školska časa sa jednom pauzom od 10-15 minuta). Veličina grupe od 3-6 polaznika, omogućavaju predavaču da svakom polazniku posveti vremena i pažnje koliko je potrebno za savlađivanje gradiva. 1 Termini su:

 • od 10:30h do 13:00h
 • od 13:00h do 15:30h
 • od 16:00h do 18:30h
 • od 19:00h do 21:30h

Individualna obuka traje 10 školskih časova. U dogovoru sa predavačem moguće je izmeniti dinamiku i intezitet obuke kako to odgovara vašim obavezama i satnici jer vam na raspolaganju stoje termini od 9:00h do 22:00h.

Grupe u svakom terminu kreću na svakih 10-15 dana tako da se možete prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava. Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

▲ vrh strane

Cena obuke MS Excel

Cena grupne nastave: 5.500,00 Din.

Cena individualne nastave: 8.500,00 Din.

Iskoristite! Plaćanje je moguće izvršiti u 2 dela: Prvi deo po započetoj obuci i drugi na polovini kursa.

▲ vrh strane

Plan obuke / kursa Microsoft Excel (15x45min)

I dan

 • Upoznavanje linija menija (Ribbon) upoređivanje sa Word-om
 • Koncept dokumenta i radnih listova (Workbook, Worksheet)
 • Obeležavanje i rad sa poljima/ćelijama, kolonama i redovima.
 • Usvajanje najbolje prakse za efikasan, brz rad u Excel-u
 • Formiranje tabela (crtanje okvira, bojenje polja, bojenje slova, pozicija i orijentacija teksta u poljima/ćelijama)
 • Unos i izmena podataka
 • Umetanje i uklanjanje kolona i redova
 • Manipulacija radnim listovima (Worksheet)
 • Vežba

II dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Objedinjavanje, spajanje ćelija (Merge)
 • Principi kreiranja i korišćenje Excel formula i njihova konkretna primena (Σ)
 • Prenošenje, umnožavanje tabela, ćelija i njihove funkcionalnosti (Copy, Cut, Paste i Paste Special)
 • Povezivanje podataka iz različitih listova (Linking Worksheet Data)
 • Vežba

III dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Kreiranje i primena logičkih nizova (Autofill)
 • Kreiranje grafikona na osnovu izabranih podataka (Charts)
 • Određivanje izgleda grafikona i manipulacija istim
 • Prenošenje Excel grafikona i tabela u Word dukument
 • Vežba

IV dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Kreiranje sopstvenih formula
 • Primena lično definisanih formula i kombinovanje sa Excel formulama
 • Kreiranje i konkretna primena dokumenta baziranog na lično definisanim formulama (Polu-programiran Račun tj. Faktura)
 • Umetanje fotografija i manipulacija istim
 • Izvoz Excel dokumenta u drugim oblicima tj. formatima (.PDF)

V dan

 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Kreiranje dokumenata bez ograničenja dimenzija i rad sa istim (Dokumenta u svrhu evidencije i sl.)
 • Filtriranje i sortiranje podataka (Sort & Filter)
 • Uslovno formatiranje, automatska izmena izgleda ćelija prema sadržaju

▲ vrh strane